S.O.C : THÁNH LINH CỦA LẼ THẬT (Ph.cuối) MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015