CƠ SỞ MIỀN NAM

HỘI THÁNH A-MỐT, VP LĐ TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM 29 Phan Bá Phiến (A.20 – K.300 Cộng Hòa), Phường 12, Quận Tân Bình, Sài Gòn – Việt Nam. LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) Email : liendoantruyengiaophucam@gmail.com / rev.ducle@gmail.com Mục sư LÊ MINH ĐỨC : 090 …

CƠ SỞ MIỀN NAM Read More »