CƠ SỞ MIỀN NAM

HỘI THÁNH A-MỐT, VP LĐ TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM 29 Phan Bá Phiến (A.20 – K.300 Cộng Hòa), Phường 12, Quận Tân Bình, Sài Gòn – Việt Nam.

LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT)

Email : liendoantruyengiaophucam@gmail.com / rev.ducle@gmail.com

Mục sư LÊ MINH ĐỨC : 090 925 1970
Mục sư DƯƠNG THỊ THẢO : 090 952 1253
Mục sư NGUYỄN VĂN MINH : 090 987 4243
Mục sư K’ KEM : 098 931 2514.