TINH THẦN CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ (Ph.7) MS Giăng – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM