Chào Mừng Hội Thánh Đến Với Buổi Nhóm Chúa Nhật 06/09 – Facebook

https://www.facebook.com/rev.ducle/videos/2813809678856461