HÃY QUÝ TRỌNG TÌNH BẠN CƠ ĐỐC – Mục sư Lê Minh Đức (Việt + Campuchia) IEM Youth Camp 10/2019

“HÃY QUÝ TRỌNG TÌNH BẠN CƠ ĐỐC” (Giăng 15: 12-14) Mục sư Lê Minh Đức (Việt + Campuchia) Trại Thanh Niên Campuchia 10/2019 / I.E.M CAMBODIA YOUTH CAMP 2019 / THEME: “TOGETHER TO RUN & BE ON FIRE WITH HOLY SPIRIT” (Matthew 3 :11b; Acts 1:8; 9:31)/ October 24th – 27th, 2019 in Cambodia. LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) : 29 PHAN BÁ PHIẾN (A.20 – K.300 CỘNG HÒA), PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, SÀI GÒN – VIỆT NAM. Email : liendoantruyengiaophucam@gmail.com / rev.ducle@gmail.com Tel: Mục sư LÊ MINH ĐỨC : 090 925 1970; Mục sư DƯƠNG THỊ THẢO : 090 952 1253; Mục sư NGUYỄN VĂN MINH : 090 987 4243 và Mục sư K’ KEM : 098 931 2514.