S.O.C : DANH CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-XU – MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.