S.O.C : GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG CHRIST – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO – 03/2015