S.O.C : HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN và ĐỨC THÁNH LINH – MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM