S.O.C : QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM