S.O.C : NGƯỜI THIÊN ĐÀNG và SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.