BÀI HỌC CHỜ ĐỢI (B / Ph.cuối) MS Phi-e-rơ – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM