BỐN KHÀI NIỆM CHÍNH VỀ LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ (B / Ph.3) MS Phi-e-rơ – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM