ĐẮC THẮNG SỰ NẢN LÒNG (Ph.cuối) – S.O.M – MS Luca – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM