GƯƠNG LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ TRONG KINH THÁNH (Ph.13) MS Phi-e-rơ – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM