HỌC CÁCH KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI (Ph.12) MS Phi-e-rơ – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM