LÒNG CHA (Ph.20) Pastor PAUL YA. – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM