MỤC TIÊU CỦA VIỆC LÀM CHA MẸ – MS Luca / S.O.M / LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 04/2015.