PHƯỚC LÀNH – MS Kim Ty – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 09/2015