Ps. BRENT cầu nguyện chữa lành + xức dầu Thánh Linh (MS Lê Minh Đức – xem 1:52) tại ĐH TP Cà Mau