Ps. CƠ-ĐỐC LÀM CHỨNG (TNO – Philippines) LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM