S.O.C : SỰ BÀN LUẬN VỀ SI-ÔN – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM