Chào mừng đến với
Welcome to

Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm
Inter Evangelism Movement (I.E.M)

Tôn vinh Đức Chúa Trời

Đây cùng là câu hỏi của Chúa Jesus cho người học trò Phi-e-rơ và đã được giải đáp :”Chúa Jesus là đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.”

Không ai có thể vào được thiên đàng chỉ bởi những công đức tôn giáo. chỉ có một cách duy nhất: Chúa Jesus chính là câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa là Cứu Chúa, là Chủ của đời mình, bạn hãy thầm nguyện lời cầu nguyện này từ tấm lòng bạn: 

Chúng tôi có lời mời bạn đến các nhà thờ Tin Lành hoặc những người đã đặt niềm tin vào Ngài. Chúng tôi tin chắc là bạn sẽ không thất vọng.

Cùng Nghe Lời Chúa

— 03

Spiritual training

Trại xuân Thanh Niên

Octorber 19, 2022

Chúa Nhật 21-01-2024

Octorber 19, 2022

Chúa Nhật 14-01-2024

Các kênh Youtube thuộc
Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

Tin Lành

Những hoạt động nổi bật của Liên Đoàn
Some highlight activities from I.E.M

Cung cấp nền tảng về Thần Học cho những học viên khao khát về Lời Chúa

Trang bị và cũng cấp cho con cái Chúa cũng kinh nghiệm và kiến thức trong chức vụ Hầu Việc Ngài

Truyền giáo, Truyền Giảng Giáng Sinh đem Lời của Chúa đến những nơi chưa biết Đến Ngài