Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi ba điều

HTTL Hà Nội – Khi người ngoại hỏi bạn về Đức Chúa Trời, bạn thường trả lời họ như thế nào? Ngài là tình yêu thương, Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người? Nhưng đôi khi chúng ta quên mất thần tính của Đức Chúa Trời và vô tình giới hạn Ngài theo cách chúng ta muốn. Trong bài viết này sẽ giúp bạn nhận thức ra 3 điều cho thấy Đức Chúa Trời không bao giờ bị giới hạn. 

Toàn tri

Một trong những điều vô tận của Đức Chúa Trời là sự toàn tri của Ngài. Nghĩa là không có điều gì mà Chúa không biết. Chúng ta có thể hiểu nó theo cách này “ Đã bao giờ bạn nhận ra rằng: không có điều gì là mới mẻ với Chúa?” Nói cách khác, Chúa không bao giờ phải học điều gì mới ở bất kì khoảng thời gian nào bởi Ngài đã biết mọi điều, bao gồm cả tương lai, bởi vậy Đức Giê-hô-va không bị giới hạn bởi cả những điều có thể biết, và những điều chúng ta không biết (Cái mà vô hạn!)

 

Toàn tại

Đức Chúa Trời không bị ràng buộc về thời gian và không gian. Ngài có thể hiện hữu nhiều nơi cùng một thời điểm, cũng như Đức Thánh Linh vậy. Tất nhiên, Đức Thánh Linh cũng chính là Đức Chúa Trời, và Ngài ở trên khắp thế giới bởi Ngài sống trong tất cả các Cơ đốc nhân trên thế giới… và cùng một thời điểm! Làm sao điều đó lại có thể, tôi không rõ nữa, nhưng đó là bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và với sự hiểu biết giới hạn của tôi không hi vọng có thể hiểu được sự vô hạn của Chúa.

 

Toàn năng

Rõ ràng, Sáng thế ký 1:1 đã cho chúng ta dấu hiệu về sự toàn năng  (tất cả quyền năng) của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng thiên đàng và trái đất vượt trên tất cả. Ngài không cần ai cố vấn hay giúp đỡ, nhưng chỉ đơn giản là nói và thế giới tồn tại (Thi thiên 33:6, Hê-bơ-rơ 11:3). Đó là bởi Lời của Chúa có quyền năng làm những điều Ngài giao ra, như tiên tri Ê-sai viết Thì lời của Ta cũng vậy; đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công, những sẽ thực hiện ý Ta muốn, và hoàn thành việc Ta giao” (Ê-sai 55:11)

 

Kết luận

Qua Kinh thánh chúng ta biết Đức Chúa Trời vô hạn, nhưng có ít nhất 2 điều Chúa không thể làm; đó là Ngài không thể nói dối (Dân số ký 23:19; Hê-bơ-rơ 6:18), và Ngài không thể phạm tội bởi Chúa là thánh khiết. Mọi thứ trong bản tánh của Ngài là trong sạch, thánh khiết và ngay thẳng. Đức Chúa Trời không bị giới hạn nhưng chúng ta nhất định là có, vì vậy đối với Ngài chúng ta phải chạy và tìm kiếm Đấng Cứu Thế bởi sự ăn năn và đức tin. Ngài có quyền năng cứu rỗi. Đó là nhu cầu lớn nhất chúng ta có.

 

Tin bài dịch: Nhóm Dịch Thuật – Mục vụ Truyền Thông HTTL Hà Nội 

Dịch từ: christianquotes.info

9 thoughts on “Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi ba điều”

  1. Pingback: สล็อตเว็บตรงไม่มีขั้นต่ำ

  2. Pingback: glock 19 for sale

  3. Pingback: go x scooter

  4. Pingback: Bester Bassetti Bettwäsche Outlet

  5. Pingback: ประกันรถยนต์

  6. Pingback: FAFA78 คืออะไร

  7. Pingback: this article

  8. Pingback: cornhole boards

  9. Pingback: Hotel in Singapore

Comments are closed.