Đương đầu với Sự thất vọng nhờ Một lời hứa

HTTL Hà Nội – Bạn đã bao giờ cảm thấy thất vọng về một ai đó hay một điều gì đó chưa? Tôi tin rằng đây là cảm xúc mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Đức Chúa Trời cho phép sự thất vọng xảy ra trên đời sống của chúng ta để lời hứa của Ngài được hoàn thành. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu lời hứa đó là gì qua bài viết của mục sư Steve Fuller. 

 

Tôi cúp máy và cảm thấy nản lòng.

Vài tuần trước, một lãnh đạo trong hội thánh của chúng tôi nói với tôi rằng họ có thể phải rời khỏi đất nước vì công việc. Tôi đã cầu xin Chúa rằng điều này sẽ không xảy ra, bởi vì họ là niềm vui khi làm việc cùng, một phước lành to lớn cho hội thánh, và tôi biết, không ai khác có thể thay thế họ.

Nhưng bây giờ họ đã gọi và nói rằng họ sẽ rời đi.

Tôi cảm ơn tình bạn và chức vụ trung thành của họ, tôi cũng khích lệ họ tin rằng Chúa sẽ sử dụng điều này để mang lại cho họ những điều tốt đẹp. Nhưng sau khi gác máy, trong lòng tôi tràn ngập sự tuyệt vọng. Tất cả những gì tôi thấy phía trước là nan đề và nỗi đau. Tôi thấy vô vọng.

Tôi có thể làm gì đây? Tôi quá thường xuyên tự thương hại mình và dựa vào sức mạnh, ý chí của bản thân để vượt qua, hoặc đánh lạc hướng chính mình, tập chú vào công việc, phim truyền hình, hoặc phòng tập thể hình,… Đó là cách tôi phản ứng mỗi khi thấy vô vọng. Nhưng Chúa có cách tốt hơn.

 

Hứa sẽ được tin tưởng

Chúng ta có thể thấy rằng trong Rô-ma 15:13“Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!” Điều này có nghĩa là bất kể chúng ta đang cảm thấy như thế nào, Chúa có thể thay đổi tấm lòng bên trong của chúng ta. Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra?

Hãy chú ý rằng, có những điều chúng ta làm, và có những điều Đức Chúa Trời làm. Cụm từ “trong đức tin” cho thấy những gì chúng ta phải làm là tin cậy: chúng ta phải cầu nguyện dốc đổ với tấm lòng tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời, và tin tưởng rằng điều đó là đúng với chúng ta.

Ngay khi làm như vậy, công việc mà Đức Chúa Trời sẽ làm là đổ đầy trong chúng ta sự vui mừng, bình an đầy trọn, để chúng ta có được hy vọng về tương lai. Như William Gurnall đã viết hàng trăm năm trước: “Thần Linh của Chúa sẽ đến với ánh sáng và sự sống trong tâm linh. . . khi bạn đã siêng năng suy gẫm về lời hứa ấy.”(The Christian in Complete Armour, Phần. 2, tr. 52)

 

Các bước để tin cậy Đức Chúa Trời khi tuyệt vọng

Vì vậy, tôi ở đó, ngồi ở bàn làm việc, và cảm thấy vô vọng.  Nhưng Đức Chúa Trời, bởi ân điển mà Ngài đã lay chuyển tôi, khiến tôi phải tranh đấu. Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc và bắt đầu cầu nguyện khi tôi đi đi lại lại.

Bước 1: Thừa nhận sự vô tín

Đầu tiên, tôi thú nhận sự không tin của mình là tội lỗi, và cầu xin sự tha thứ thông qua Chúa Giê-xu.Tôi biết rằng vấn đề chính của tôi không phải là mất đi một người lãnh đạo hội thánh. Đó là tội lỗi của tôi về sự không tin kính. Cụ thể, sự vô vọng của tôi cho thấy rằng tôi đã không tin vào lời hứa của Chúa Giê-xu, Ngài sẽ làm tôi no đủ bởi chính thân Ngài (Giăng 6:35), và tôi không tin lời hứa của Chúa sẽ sử dụng mọi thử thách để mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn trong Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 12: 9-10).Thay vào đó, thật xấu hổ, tôi đã tin tưởng vào một hội thánh có lãnh đạo tốt sẽ làm tôi hài lòng.Vì vậy, tôi đã thú nhận tội lỗi của mình với Chúa. Tôi tin rằng sự chết của Chúa Giê-xu đã trả giá cho tội lỗi của tôi, rằng tôi đã được Chúa tha thứ hoàn toàn, và Ngài sẽ giúp tôi trong sự vô vọng của mình.

 Bước 2: Khao khát biến đổi tấm lòng

Thứ hai, tôi nhờ quyền năng của Thánh Linh để biến đổi tấm lòng.Trong tôi đã cảm thấy nản lòng đến nỗi dường như không gì có thể thay đổi được. Tôi đã biến Rô-ma 15:13 thành một lời cầu nguyện.

Thưa Cha, Ngài là Chúa của hy vọng. Ngài hứa ban cho con niềm vui và sự bình an trọn vẹn khi con tin tưởng vào lời hứa của Ngài. Và Ngài hứa rằng trong sự tin cậy, con nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh tuôn tràn.

Và rồi, tôi cầu xin Đức Chúa Trời làm mạnh mẽ đức tin của tôi và biến đổi tấm lòng tôi.

Cha ơi, bởi lòng thương xót mà Cha giải cứu con khỏi sự không tin. Khiến đức tin của con trở nên mạnh mẽ. Giúp con được trông thấy Cha và tin cậy Cha hơn. Xin đổ đầy trong con sự vui mừng, sự bình an thật để con có được hy vọng.

 

Bước 3: Công bố lời hứa

Thứ ba, tôi đã chiến đấu để tin vào những lời hứa của Chúa. Chúa mang Thi thiên 84:11 đến với tôi: “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào cho những người sống cuộc đời trọn vẹn.”

Sống cuộc đời trọn vẹn không có nghĩa là người đó hoàn hảo. Nó mang ý nghĩa là khao khát vâng lời, tìm cách vâng lời và thừa nhận khi chúng ta thất bại. Và vì mọi phước lành của tôi là chính Đức Chúa Trời (Thi thiên 16: 2;73:28), câu này có lời hứa rằng nếu chúng ta đi theo đường lối ngay thẳng, thì Chúa sẽ cung cấp mọi thứ chúng ta cần để có niềm vui lớn nhất trong Ngài.

Vì vậy, tôi đã áp dụng lời hứa này cho trường hợp của mình:

Đầy đủ hơn, niềm vui lớn nhất của bạn là Chúa – không phải là một hội thánh có nhân sự tài giỏi. Và Chúa hứa sẽ cho bạn mọi thứ bạn cần để có niềm vui lớn nhất trong Ngài. Những người lãnh đạo hội thánh thật tuyệt vời, bằng cách nào đó, lời kêu gọi cho chuyến đi của họ sẽ mang đến cho bạn nhiều niềm vui hơn trong Chúa, ngay cả khi có một cuộc tranh đấu trong nội bộ. Đó là lời hứa của Chúa.

 

Hy vọng vượt trên mọi thất vọng

Thay đổi thường không đến ngay lập tức. Thật không may, quá nhiều điều vô tín và tội lỗi cần phải được khắc phục. Nhưng khi tôi cầu nguyện cho công việc biến đổi tấm lòng của Đức Thánh Linh và chiến đấu để tin vào Rô-ma 15:13 và Thi thiên 84:11, Chúa đã đáp lời.

Dần dần, đức tin của tôi bắt đầu tăng trưởng. Thay vì chỉ nhìn thấy vấn đề, tôi bắt đầu, một lần nữa, để thấy Chúa Giê-xu – có chủ quyền, yêu thương và thành tín. Sau đó, sự trông thấy này đã trở thành cảm giác – bình an, và sau đó là niềm vui, trong Đấng Christ.

Đức tin và niềm vui này lớn dần cho đến khi tôi nhận biết Đức Chúa Trời đang kiểm soát, và bất cứ điều gì Ngài làm trên nhân sự của chúng tôi, trên hội thánh chúng tôi, đều mang lại niềm vui lớn nhất khi ở trong Ngài. Kết quả là, tấm lòng của tôi được đổ đầy với biết bao niềm hy vọng.

 

Mở vòi đức tin

Mỗi chúng ta đều có một bể nước phía trên chúng ta, với đầy quyền năng của Đức Thánh Linh khiến biến đổi tấm lòng. Vậy quyền phép đó đến với chúng ta như thế nào? Qua đường ống là những lời hứa của Chúa. Nhưng ở cuối đường ống có một cái vòi: cái vòi của đức tin.

Để kinh nghiệm được quyền năng của Thánh Linh chảy qua những lời hứa, chúng ta phải chuyển hướng, bằng cách cầu nguyện tin tưởng và suy ngẫm về những lời hứa của Chúa. Khi làm vậy, Thánh Linh của Chúa đầy rẫy trong chúng ta và biến đổi tấm lòng mỗi chúng ta.

Khi bạn cảm thấy vô vọng, đừng đắm chìm trong sự tự thương hại, hoặc cố gắng thay đổi bản thân, hay chìm trong phim truyện,… Hãy hướng về Đấng Christ bởi đức tin.

15 thoughts on “Đương đầu với Sự thất vọng nhờ Một lời hứa”

 1. Pingback: navigate here

 2. Pingback: rajadamnern boxing stadium

 3. Pingback: goatpg

 4. Pingback: daftar togel toto online

 5. Pingback: magic boom bars california​

 6. Pingback: ข่าวบอล

 7. Pingback: ดูการ์ตูนออนไลน์

 8. Pingback: จำนำ patek

 9. Pingback: dmt vape pens for sale

 10. Pingback: Plaid Bassetti

 11. Pingback: naga356

 12. Pingback: chocolate psilocybin

 13. Pingback: land slot auto เว็บตรง

 14. Pingback: magic mushrooms legal states​

 15. Pingback: รับกำจัดปลวก

Comments are closed.