3 ví dụ về những điều lành đến từ những điều tồi tệ

HTTL Hà Nội – Trong đời sống chúng ta, có lẽ không ít lần chúng ta phải đối diện với nghịch cảnh. Chúng ta thường hỏi rằng tại sao Chúa cho phép điều này xảy ra? Chúa không bao giờ đem đến cho bạn điều tồi tệ. Nhưng trong điều tồi tệ, Chúa dành sẵn cho bạn một kê hoạch tuyệt vời mà chỉ khi bạn tìm kiếm và trông cậy Ngài thì mới thấy được. Bài viết sau đây nêu ra 3 ví dụ để chứng minh những điều lành đến từ những điều tồi tệ. 

Giô-sép

Khi bạn nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với mình, hãy nghĩ đến Giô-sép – người mà bị các anh trai của mình ném xuống hố. Nếu không phải vì có một vài thương nhân đang đi tới Ai Câp, thì có lẽ họ đã để Giô-sép ở đó cho tới chết. Và khi làm nô lệ của Phô-ti-pha, ông được quản trị mọi việc trong nhà. Sau khi bị vợ của Phô-ti-pha buộc tội thì ông bị tống giam vào tù. Tuy nhiên, nếu không ở trong đó thì ông sẽ không bao giờ có sự giải mã về giấc mơ của quan hầu bánh và quan hầu rượu. Cuối cùng khi quan hầu rượu nhớ đến Giô-sép, ông đã thuật lại cho Phao-lô việc giải mộng của Giô-sép; bởi vậy lần nữa Giô-sép thoát khỏi luật pháp của Ai Cập! Thực tế, những điều tồi tệ của Giô-sép đã cứu nhiều người khỏi nạn đói khủng khiếp, vì vậy có rất nhiều điều tốt lành đến từ những điều tồi tệ. (Sáng thế ký 50:20).

 

Joni

Joni Eareckson Tada bị liệt sau vụ tai nạn xe hơi thảm khốc, nhưng cô cho rằng bi kịch này dẫn cô tới đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ người phụ nữ này là một nhà phát thanh radio nổi tiếng thế giới, và cũng là một ca sĩ tài năng, tác giả của 17 cuốn sách, là luật sư cho những người tàn tật trên khắp thế giới. Cô trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói trong xã hội. “ Điều tồi tệ nhất” của cô đem lại điều tuyệt vời nhất cho những người tàn tật và cho sự sống đời đời của cô.

 

Chúa Giê-xu

Dân Do Thái đã mong đợi một Đấng Cứu Thế có thể kiểm soát Giu-đa và đưa họ trở lại với quyền lực, nghĩa là lật đổ Rô-ma. Đó là những điều Chúa Giê-xu được kì vọng thực hiện, nhưng họ không nhận ra rằng Vương quốc của Ngài không phải là thế giới này, mà là thế giới sẽ đến. Khi Chúa Giê-xu thất vọng về dân Do Thái – những người tìm cách lấy lại lãnh thổ của mình, nhanh chóng chỉ trích Ngài; hầu hết người Giê-ru-sa-lem cũng làm vậy. Mặc dù được tuyên bố là vô tội, nhưng Ngài vẫn bị đóng đinh trên thập tự giá sau những sự phỉ báng.

Đây là cách Ngài phó đời sống mình làm giá chuộc cho nhiều người (Mác 10:45). Điều mà thế gian cho là thất bại lại là vinh quang tuyệt vời chưa từng có. Sự tốt lành đến từ việc cái ác không thể được bày tỏ (Giăng 3:16).

Kết luận

Zac Poonen nói “ Đức Chúa Trời có thể khiến những điều tồi tệ nhất xảy ra trong đời sống bạn để thực hiện cho những điều tuyệt vời nhất, nếu bạn có đức tin.” Đó cũng là những điều sứ đồ Phao-lô nói “ Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo ý định của Ngài. (Rô-ma 8:28)

 

Tin bài dịch: Nhóm Dịch Thuật – Mục vụ Truyền Thông HTTL Hà Nội 

Lược dịch từ christianquotes.info