Thông báo: LĐTGPÂ sẽ phát trực tiếp ( Live Stream ) Thờ Phượng & Nghe Lời Chúa, từ 09 – 11 giờ, Chúa Nhật Hằng Tuần, Bắt Đầu Từ CN 29/03

Thông báo: LĐTGPÂ sẽ phát trực tiếp ( Live Stream ) Thờ Phượng & Nghe Lời Chúa, từ 09 – 11 giờ, Chúa Nhật Hằng Tuần, Bắt Đầu Từ CN 29/03

FB : ” Liên Đoàn Truyền Giáo ” & ” Mục Sự Minh Đức ”