Tin Nhận Chúa

Tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng để nhận được sự tha thứ tội lỗi và được nối lại mối tương giao với Cha Thiên Thượng là một quyết định quan trọng nhất trong đời. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự chết trên cây thập tự của Chúa Giê-xu chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống vĩnh hằng và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thánh Kinh chép: “Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thượng Đế thì không có sự sống.” (I Giăng 5:11-12).

Muốn tiếp nhận Chúa chúng ta cần làm những điều quan trọng sau đây:

Điều Thứ Nhất: Chấp nhận mình là người có tội chưa có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế. Thánh Kinh chép: “Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế.” (Thơ La mã 3:23)

Điều Thứ Hai: Sẵn sàng ăn năn, hối cải và quay ngược lại con đường tội lỗi. Thánh Kinh chép: “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.” (Công vụ các sứ đồ 3:19)

Điều Thứ Ba: Tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng vô tội đã chết vì tội lỗi mình và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Thánh Kinh chép: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài là giá chuộc mọi người.” (I Ti-mô-thê 2:5-6)

Điều Thứ Tư: Tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và làm Chủ đời sống mình qua lời cầu nguyện trực tiếp với Ngài. Thánh Kinh chép: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu.” (Phúc Âm Giăng 3:16)

Chúng tôi xin đề nghị quí vị thưa với Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành sau đây như một lời trò chuyện của chính mình cùng Cha thiên thượng:

“Lạy Cha Nhân Từ, con nhận biết con là người có tội cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con, Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để hướng dẫn con trên bước đường theo Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.”

Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin.

Thánh kinh chép: “Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Thơ La-mã 10:13) và “Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thựơng Đế.” (Phúc Âm Giăng 1:12). Nếu quí vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự Cứu Chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quí vị đã được tha, quí vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quí vị và cầu Chúa hướng dẫn quí vị trong cuộc sống mới.

Sau khi đã thực hiện các bước trên, bạn đã chính thức trở thành một người anh em trong đại gia đình Chúa cứu thế.

Xin vui lòng để lại thông tin chi tiết về tên tuổi địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện hướng dẫn và  chăm sóc hoặc gởi về theo mẫu điền dưới đây:

138 thoughts on “Tin Nhận Chúa”

 1. Pingback: 1personification

 2. Pingback: Reba Fleurantin

 3. Pingback: Lincoln Georgis

 4. Pingback: Cory Chase

 5. Pingback: domain-broker

 6. Pingback: Assignment Assistance

 7. Pingback: Make My Assignment

 8. Pingback: valentine gift

 9. Pingback: sleep better

 10. Pingback: valentine gift for her

 11. Pingback: personalized pillow cover

 12. Pingback: Click Here

 13. Pingback: Click Here

 14. Pingback: Click Here

 15. Pingback: Click Here

 16. Pingback: Click Here

 17. Pingback: Click Here

 18. Pingback: Click Here

 19. Pingback: Click Here

 20. Pingback: Click Here

 21. Pingback: Click Here

 22. Pingback: Click Here

 23. Pingback: Click Here

 24. Pingback: Click Here

 25. Pingback: Click Here

 26. Pingback: Click Here

 27. Pingback: Click Here

 28. Pingback: Click Here

 29. Pingback: Click Here

 30. Pingback: Click Here

 31. Pingback: Click Here

 32. Pingback: Click Here

 33. Pingback: robots remote control

 34. Pingback: remote control robotics

 35. Pingback: Click Here

 36. Pingback: Reputation Defenders

 37. Pingback: Reputation Defenders

 38. Pingback: Reputation Defenders

 39. Pingback: Reputation Defenders

 40. Pingback: Click Here

 41. Pingback: Click Here

 42. Pingback: Reputation Defenders

 43. Pingback: Reputation Defenders

 44. Pingback: Click Here

 45. Pingback: Click Here

 46. Pingback: Click Here

 47. Pingback: Click Here

 48. Pingback: Click Here

 49. Pingback: Click Here

 50. Pingback: Click Here

 51. Pingback: Click Here

 52. Pingback: Click Here

 53. Pingback: Click Here

 54. Pingback: Click Here

 55. Pingback: Click Here

 56. Pingback: Click Here

 57. Pingback: Click Here

 58. Pingback: grand rapids same day crowns

 59. Pingback: grand rapids dentist

 60. Pingback: grand rapids teeth whitening

 61. Pingback: Click Here

 62. Pingback: https://gquery.org/

 63. Pingback: Click Here

 64. Pingback: Click Here

 65. Pingback: Click Here

 66. Pingback: Click Here

 67. Pingback: Click Here

 68. Pingback: Click Here

 69. Pingback: Click Here

 70. Pingback: Click Here

 71. Pingback: Click Here

 72. Pingback: Click Here

 73. Pingback: Click Here

 74. Pingback: Click Here

 75. Pingback: Click Here

 76. Pingback: Click Here

 77. Pingback: Click Here

 78. Pingback: Click Here

 79. Pingback: Click Here

 80. Pingback: Click Here

 81. Pingback: Click Here

 82. Pingback: Click Here

 83. Pingback: Click Here

 84. Pingback: Click Here

 85. Pingback: Click Here

 86. Pingback: How do you know if you have a parasite infection plaquenil medication

 87. Pingback: 하이 롤러 카지노

 88. Pingback: 최고 등급 카지노 사이트

 89. Pingback: premium-domains-for-sale

 90. Pingback: best-domain-broker

 91. Pingback: Can I get pregnant without ejaculating inside

 92. Pingback: How many hours will antibiotic take effect

 93. Pingback: How often should you take Advil

 94. Pingback: What is a natural anti antidepressant

 95. Pingback: how to choose a cardano stake pool

 96. Pingback: Is my heart OK if EKG is normal Lisinopril

 97. Pingback: top startup books

 98. Pingback: How long does it take for antibiotics to fully kick in Stromectol cost

 99. Pingback: website for small business

 100. Pingback: Buy Online | How quickly do men fall in love 5mg Cialis review

 101. Pingback: vidalista 20 nebenwirkungen buy fildena 100mg pill

 102. Pingback: Zithromax z pak online: Do antibiotics weaken your immune system

 103. Pingback: Kann man jeden Tag Sildenafil nehmen - kamagra original to

 104. Pingback: Google reviews

 105. Pingback: generic levitra

 106. Pingback: Quel est le role social de la famille quelle pharmacie

 107. Pingback: Quelles sont les 5 grandes familles meilleure parapharmacie en ligne

 108. Pingback: Start OnlyFans Australia

 109. Pingback: mirapex er 1.5 mg

 110. Pingback: femara price

 111. Pingback: How do you make him value and respect you?

 112. Pingback: How do I make him kiss better?

 113. Pingback: veterinary ivermectin What triggers parasitic infection?

 114. Pingback: reputation defenders

 115. Pingback: Does pineapple work as Viagra?

 116. Pingback: Who's responsible for quality?

 117. Pingback: What keeps a man in a relationship?

 118. Pingback: What is a 3 person relationship called?

 119. Pingback: What is the safest blood pressure prescription buy stromectol

 120. Pingback: What helps clear lungs with COPD cheap albuterol 4mg

 121. Pingback: Qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter dans un couple viagra generique sans ordonnance en ligne

 122. Pingback: What is cinnamon good for ivermectin for scabies

 123. Pingback: How can I boost my man in bed Cialis without a prescription

 124. Pingback: How do you detox from antibiotics

 125. Pingback: 2023 Books

 126. Pingback: How many antibiotics until I feel better

 127. Pingback: Is 5 days antibiotics better than 10 days

 128. Pingback: Can we drink water after antibiotics

 129. Pingback: What is the safest antibiotic

 130. Pingback: marriage records

 131. Pingback: funeral directory

 132. Pingback: Do antibiotics weaken your immune system

 133. Pingback: What are symptoms of too much antibiotics

 134. Pingback: Is 5 days of antibiotics enough

 135. Pingback: Do antibiotics make you tired and weak Buy Stromectol over the counter

 136. Pingback: levitra precio

 137. Pingback: How do you know if you need antibiotics

 138. Pingback: levitra 20 mg cost

Comments are closed.