Thông Điệp Tình Yêu

“Ta ban cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu thương nha như ta đã yêu các con. Các con có yêu nhau, mọi người mới biết các con là môn đệ ta”. Tin Lành giăng 13:34-35 BDY (Bản Diễn ý)

Đức Chúa Trời là tình yêu, Chúa Jêsus thể hiện tình yêu, Tin Lành là tôn giáo của tình yêu, chúng ta được Chúa cứu bởi ân sủng và tình yêu. Chúa bảo chúng ta phải yêu nhau vì Ngài đã yêu chúng ta, Giăng 13:34 – 15:12 “Các ngươi hãy yêu nhau như Ta đã yêu các ngươi”. Tình yêu Cơ Đốc là một điều rất mới, nên các nhà văn Cơ đốc đã chế tác ra từ mới hay ít cũng dùng từ ngữ Hy Lạp ít dùng đó là Agape:

1- Yêu nam nữ liên quan đến tình dục “Eros”
2- Yêu Pilia: Tình yêu đồng ấm giữa hai người gần gũi gắn bó.
3- Tình yêu đặc biệt trong gia đình “Sioger”
4- Tình yêu Agape: Sự thương xót – lòng nhân từ.

Chúng ta sử dụng Agape với một người, dù người ấy có xấu xa hãm hại làm thương tổn ta, nhưng ta vẫn cứ tử tế, điều nầy chứng tỏ tình yêu Agape. Không phải là cảm xúc thương hại, mà là tình yêu trí tuệ và ý chí, lúc nào cũng có thiện chí tốt, Agape giúp Cơ đốc nhân không cảm thấy cay đắng và không ý thức trả thù, luôn luôn tìm kiếm một sự tốt đẹp nhất cho mọi người.

A- Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta được Chúa cứu, được sanh lại bởi Đức Chúa Trời. 1Giăng 3:4 – 4:7
B- Yêu nhau là dấu hiệu Đức Chúa Trời ngự trong lòng chúng ta. 1Giăng 4:12
C- Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta yêu Chúa.
D- Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta là môn đồ của Chúa.

Chúa cũng bảo chúng ta yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ… Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người công bình, làm mưa cho kẻ công bình cùng người gian ác. Yêu người yêu mình, yêu người đáng yêu, thì ai cũng yêu được, song yêu người ghét mình, yêu người không đáng yêu, mới là tình yêu, vì đó là tình yêu Chúa, Ngài đã yêu chúng ta như vậy. Ma thi ơ 5:43.

sun

Nếu vì lý do nào đó, mặt trời không soi rọi những tia nắng ấm lên quả đất nầy, chắc chẳng bao lâu, tất cả sinh vật, kể cả loài người đều chết cóng. Có người bảo tình yêu Thiên Chúa ban cho con người để thương yêu nhau. Nơi đâu thiếu sự yêu thương, nơi đó sinh ra lộn xộn. Nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, chắc hẵn chúng ta cũng nhận thấy tình yêu thương đang héo úa dần, nên bất an, loạn lạc, chiến tranh ngày càng gia tăng… kể cả cuộc chiến thuộc linh với thế giới tà linh ma quỷ, cuộc chiến tranh giành ngôi vị chức tước, cuộc chiến của xác thịt và tâm linh.

Kinh Thánh là lá thư tình yêu Thiên Chúa gửi cho con người, trong đó Ngài bày tỏ Ngài muốn yêu thương (Đức Chúa Trời là sự yêu thương) và phương cách để đưa con người sống trong nguồn yêu thương ấy. Câu chuyện người Sa ma ri nhơn lành ở Lu ca 10:25-37 đã nói lên tất cả tình yêu giữa người với người, để thể hiện tình yêu của người Sa ma ri một dân tạp chủng. Người bị dân Do Thái khinh bỉ, nhưng ông ta đã làm một việc thật là tình người. Yêu đồng loại, yêu kẻ đang bị nạn, yêu người ghét mình, tình yêu ấy mà Chúa Jêsus dùng để trả lời cho Thầy dạy luật hỏi “Ai là là kẻ lân cận tôi”.

Tình yêu thật không phải bằng lời nói và lưỡi, mà bằng việc làm và lẽ thật. Nếu thật lòng yêu Chúa, thì chứng cớ là: Dâng mình cho Chúa Rô ma 12:1. Chúa yêu chúng ta nên đã tự hiến thân mình làm tế lễ đền tội cho chúng ta. Còn nếu chúng ta yêu Chúa, bằng cớ ấy là dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Dâng thân thể, là trọn đời sống xứng hiệp việc làm đẹp lòng Chúa. Hết lòng yêu Chúa, thì không thể giữ lại một phần nào cho mình. Ma Ri một phụ nữ nghèo đã dâng một bình dầu cam tòng đắt giá xức xác Chúa trước khi chôn, ôi! quý giá vô cùng, vì thế Chúa rất đẹp lòng, và Chúa đã khen ngợi bà, hể nơi nào Tin Lành được giảng ra thì người ta cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Ma thi ơ 26:13.

Người thật lòng yêu Chúa, thì đồng thời cũng giữ gìn lời Ngài, vì đó cũng là một chứng cớ, không thể có một người yêu Chúa, mà không giữ lời Ngài. Lu ca 6:46 Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời Ta phán. Chúa buồn về sự cứng lòng của người Do Thái… Mác 3:5.

Nếu thật lòng yêu người, thì chứng cớ là: Muốn cho họ được cứu chúng ta phải làm chứng cho họ, dân thành Giê ru sa lem đóng đinh Chúa, song khi Chúa sống lại, Ngài phán dặn phải làm chứng bắt đầu từ Giê ru sa lem, nên đã có hàng ngàn người đã tiếp nhận Ngài qua ngày lễ Ngũ Tuần. Vì yêu người, nên Phao Lô đã hết lòng làm chứng, từ khi quy đạo Phao Lô đã có 30 năm làm chứng, chia sẻ cái mình có cho anh em “Nếu ai có của cải đời nầy mà thấy anh em mình cùng túng chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy”. 1Giăng 3:17.

Chứng cớ của tình yêu thật, là chia sẻ cho anh em mình của cải thuộc thể cũng như của cải thuộc linh, có người cho mà không yêu, nhưng không hề có người yêu mà không cho. Tin Lành Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Yêu nhiều thì chúng ta sẽ cho nhiều và cho những gì tốt nhất.

Làm sao chúng ta có thể yêu như Chúa dạy? và làm sao chúng ta yêu thật, khi mà chúng ta đang dạy…? Lòng mình vị kỷ, lòng Chúa vị tha, ma quỷ ghen ghét, Chúa yêu thương, khi nào Chúa ngự trị trong lòng mình, tức thì Sa tan bị trục xuất. Được Chúa ngự trị, Ngài đổ tình yêu vào lòng chúng ta, và rồi chúng ta sẽ yêu Chúa và yêu nhau bằng tình yêu của Chúa. Chúa yêu chúng ta, rồi chúng ta yêu lại anh em mình là điều phải lẽ. Thế gian không nhận biết Đức Chúa Trời, không kinh nghiệm tình yêu ấy. Chúng ta là Cơ đốc nhân, chúng ta có chung một niềm tin, chung một điểm linh hồn, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, cùng ngồi chung trong ghế nhà thờ… nào lại không yêu nhau được? Thế gian nhìn Chúa qua chúng ta, qua quan hệ tình cảm của chúng ta, họ nhận biết Chúa chúng ta trên trời. Vì không yêu anh em mình thấy được, thì làm sao bảo yêu Đức Chúa Trời, là Đấng chẳng hề thấy 1Giăng 4:19. “Chúng ta yêu nhau vì Chúa yêu chúng ta trước, ai yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối…”. “Tình yêu thương là mối dây liên lạc của sự trọn lành”.Cô lô se 3:14 Không có tình yêu thì dù nói được nhiều ngôn ngữ quốc gia, dân tộc, loài người, Thiên sứ thì ân tứ đó cũng như đồng kêu lên và chập chõa vang tiếng… thùng rỗng kêu to chứ chẳng ích gì. 1Cô rinh tô 13 là loạt những lời nói lên tình yêu đích thực, các lời Tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, tất cả điều đó sẽ chấm dứt chỉ có Tình yêu là bất diệt, vĩnh cửu và trường tồn.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta có tình yêu của Ngài, để rồi tình yêu đó là bài giảng sống, để chinh phục được linh hồn tội nhân trở về với Thiên Chúa.  Tình yêu không bằng lời nói, bằng lưỡi mà bằng việc làm, từ lòng đến lòng, từ nơi sâu thẳm nhất của con tim. Lạy Chúa, xin ban cho chúng ta tình yêu đó… Xin Chúa tha hết lỗi lầm gian ác của mỗi một chúng ta, những gì chúng ta đã vấp phạm đánh mất Tình yêu Chúa như Hội Thánh Ê phê sô từ thuở ban đầu. “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu của mình, bằng chẳng vậy thì ta sẽ cất chơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó”. Khải Huyền 2:5

Khi một con nhộng chui ra khỏi cái kén chật hẹp của mình, nó sẽ bay vào bầu trời xanh bao la đầy hoa tươi và nắng ấm, và đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó. Chim phượng hoàng con chịu thử luyện sử dụng cặp cánh thuần thục, rồi lúc bấy giờ nó cũng bay cao như mẹ nó, nó cũng tìm những ngọn núi cao để làm tổ và đường bay của nó cũng xa tít trên tận mây xanh.Châm ngôn 30:19. Tình yêu cũng vậy, làm một việc gì đó đem lại niềm vui cho người khác đòi hỏi chúng ta phải tự hạ mình, khiêm nhu phục vụ Chúa phục vụ anh em mình vậy.

Amanda Sradley nói “Niềm vui mang đến niềm vui, và tình yêu mang đến tình yêu, sự ban cho là kho báu chứa đựng sự thỏa lòng”.

Tình yêu là một điều vĩ đại nhất trên thế gian nầy, nó làm cho đời sống có giá trị đáng sống, nó giải phóng chúng ta khỏi luật pháp, một tình yêu chan chứa có thể khuất phục được sự xung đột, tình yêu bảo vệ bạn khỏi điều ác, nó thật sự là cuộc chiến tâm linh. Sa tan biết điều nầy, vì thế nó chiến đấu với những ai bước đi trong sự yêu thương và kết bạn với những ai có ý tưởng thù ghét. Nếu bạn bước đi trong sự yêu thương, thì bạn sẽ trở thành một mối nguy hiểm cho vương quốc của sự tối tăm. Nếu lòng ta tư dục vị kỷ đùa ghét, ma quỷ như tiếng thì thầm thì Chúa không vui. Nguyện tình yêu Chúa đặt để trong lòng chúng ta, lòng vị tha bác ái, hãy bước đi trong sự yêu thương của Ngài. 1Cô rinh tô 13:13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy Đức tin sự Trông cậy và Tình yêu thương nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là Tình yêu thương.

KÍNH CHÚC CÁC BẠN FACEBOOK MỘT NGÀY MỚI TỐT LÀNH TRONG RÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA CHÚNG TA.Amen!

Hồ Galilê – Hạ 2016.

422 thoughts on “Thông Điệp Tình Yêu”

 1. Pingback: Arie Baisch

 2. Pingback: Madelyn Monroe Masturbating

 3. Pingback: MILFCity

 4. Pingback: Lila Lovely BBW

 5. Pingback: domain-broker

 6. Pingback: Homework help online

 7. Pingback: Custom Assignment Writing Services

 8. Pingback: Paper help

 9. Pingback: personalized newborn gifts

 10. Pingback: valentines gift

 11. Pingback: valentine gift

 12. Pingback: organic magnesium lotion

 13. Pingback: Click Here

 14. Pingback: Click Here

 15. Pingback: Click Here

 16. Pingback: Click Here

 17. Pingback: Click Here

 18. Pingback: Click Here

 19. Pingback: Click Here

 20. Pingback: Click Here

 21. Pingback: Click Here

 22. Pingback: Click Here

 23. Pingback: Click Here

 24. Pingback: Click Here

 25. Pingback: Click Here

 26. Pingback: Click Here

 27. Pingback: Click Here

 28. Pingback: Click Here

 29. Pingback: Click Here

 30. Pingback: Click Here

 31. Pingback: Click Here

 32. Pingback: Click Here

 33. Pingback: Click Here

 34. Pingback: Click Here

 35. Pingback: Click Here

 36. Pingback: Click Here

 37. Pingback: spaceros

 38. Pingback: remote control robotics

 39. Pingback: fundamentals of robotics

 40. Pingback: Click Here

 41. Pingback: Reputation Defenders

 42. Pingback: Click Here

 43. Pingback: Click Here

 44. Pingback: Click Here

 45. Pingback: Click Here

 46. Pingback: Click Here

 47. Pingback: Click Here

 48. Pingback: Click Here

 49. Pingback: Click Here

 50. Pingback: Click Here

 51. Pingback: Click Here

 52. Pingback: Click Here

 53. Pingback: Click Here

 54. Pingback: Click Here

 55. Pingback: Click Here

 56. Pingback: Click Here

 57. Pingback: Click Here

 58. Pingback: geschenk zum 40. geburtstag mann

 59. Pingback: junggesellenabschied ideen mann

 60. Pingback: Click Here

 61. Pingback: Click Here

 62. Pingback: grand rapids teeth whitening

 63. Pingback: grand rapids same day crowns

 64. Pingback: Click Here

 65. Pingback: Visit Our Website

 66. Pingback: Click Here

 67. Pingback: https://gquery.org/

 68. Pingback: Click Here

 69. Pingback: Click Here

 70. Pingback: Click Here

 71. Pingback: Click Here

 72. Pingback: Click Here

 73. Pingback: 실시간카지노사이트

 74. Pingback: Click Here

 75. Pingback: Click Here

 76. Pingback: Click Here

 77. Pingback: Click Here

 78. Pingback: Click Here

 79. Pingback: invite and earn

 80. Pingback: new refer and earn apps

 81. Pingback: Click Here

 82. Pingback: Click Here

 83. Pingback: Click Here

 84. Pingback: Click Here

 85. Pingback: Click Here

 86. Pingback: Click Here

 87. Pingback: Click Here

 88. Pingback: Click Here

 89. Pingback: Click Here

 90. Pingback: Click Here

 91. Pingback: Click Here

 92. Pingback: Click Here

 93. Pingback: Click Here

 94. Pingback: How do you know when your body needs antibiotics hydroxychloroquine side effects

 95. Pingback: 라이브 딜러 카지노

 96. Pingback: 최고 등급 카지노 사이트

 97. Pingback: best-domain-portfolio

 98. Pingback: premium-domains-list

 99. Pingback: What is the first stage of liver damage

 100. Pingback: Does hot salt water draw out infection

 101. Pingback: What inhalers are available for the treatment of COPD

 102. Pingback: What are the 3 D's of dementia

 103. Pingback: What heart conditions are fatal in adults Zestril

 104. Pingback: how many cardano coins are there

 105. Pingback: top startup books

 106. Pingback: free website for small business

 107. Pingback: What drugs Cannot be taken with turmeric - Ivermectin in dogs

 108. Pingback: Tadalafil side effects long term - What to text a man to make him miss you

 109. Pingback: vidalista sildenafil medication

 110. Pingback: How do I heal my gut Azithromycin 250 mg tablets

 111. Pingback: Was passiert wenn man 2 Sildenafil nimmt - kamagra kaufen ohne rezept

 112. Pingback: Google reviews

 113. Pingback: clomid side effects

 114. Pingback: Pourquoi une femme enceinte doit fait l'amour pharmacie sans ordonnance paris

 115. Pingback: Pourquoi bebe veut que maman pharmacie en ligne avec ordonnance

 116. Pingback: Becoming Porn star

 117. Pingback: pramipexole restless leg syndrome dosage

 118. Pingback: buy femara 2.5mg without prescription

 119. Pingback: Where is the strength of a man?

 120. Pingback: What to do when you are craving for love?

 121. Pingback: reputation defenders

 122. Pingback: How long do antibiotics mess up your gut stromectol cvs?

 123. Pingback: How often should you walk after sitting?

 124. Pingback: What do normal happy people do?

 125. Pingback: curso formula negócio online funciona?

 126. Pingback: Can 2 eggs make a baby?

 127. Pingback: What are 4 causes of male infertility?

 128. Pingback: Who should not take probiotics malaria pills side effects

 129. Pingback: What are the 3 most common cardiovascular diseases furosemide nursing considerations

 130. Pingback: Quelles sont les caracteristiques de la famille | sildenafil mylan

 131. Pingback: What is a good pulse rate by age furosemide oral solution 10mg ml

 132. Pingback: Why should you not touch a person who is being shocked how to stop taking chlorthalidone

 133. Pingback: What happens if you don't finish antibiotics

 134. Pingback: 2023 Books

 135. Pingback: Do antibiotics give u energy

 136. Pingback: Why shouldn't you lay down after taking antibiotics

 137. Pingback: Why are antibiotics good and bad

 138. Pingback: Is Turmeric an antibiotic

 139. Pingback: obituary

 140. Pingback: What antibiotics are 5 days

 141. Pingback: death redcords

 142. Pingback: obituary

 143. Pingback: find a grave

 144. Pingback: What kills infection naturally

 145. Pingback: What are symptoms of too much antibiotics

 146. Pingback: IRA Empire

 147. Pingback: Is it OK to have coffee with antibiotics Stromectol 3 mg for scabies

 148. Pingback: What time of day is best to take antibiotics

 149. Pingback: levitra pills men

 150. Pingback: What is alternative to antibiotics

 151. Pingback: levitra kaufen

 152. Pingback: street price viagra

 153. Pingback: What happens if you miss a day of antibiotics

 154. Pingback: What is the strongest natural antibiotic for humans

 155. Pingback: Do antibiotics make you tired and weak

 156. Pingback: Can I take antibiotics for 7 days instead of 10

 157. Pingback: Who is the king of antibiotics

 158. Pingback: Does antibiotics break up mucus

 159. Pingback: jabra earbuds - Treblab

 160. Pingback: Do antibiotics make you depressed

 161. Pingback: football prediction for today

 162. Pingback: Who should not drink apple cider vinegar stromectol over the counter

 163. Pingback: klipsch speakers

 164. Pingback: Comment soigner la faiblesse de l'homme cialis sans ordonnance prix

 165. Pingback: Can I drink 2 days after antibiotics stromectol 3mg tablets

 166. Pingback: Chirurgiens esthétique Tunisie

 167. Pingback: sony speaker

 168. Pingback: Chirurgie esthétique Tunisie

 169. Pingback: Chirurgiens esthétique Tunisie

 170. Pingback: bluetooth wireless headphones

 171. Pingback: National Chi Nan University

 172. Pingback: Can using an inhaler become addicting albuterol inhaler

 173. Pingback: Is Advair for severe asthma ventolin inhaler for asthma spray

 174. Pingback: What is the #1 cause of heart disease furosemide abuse

 175. Pingback: How to control asthma triggers at home | ventolin inhaler generic name

 176. Pingback: Can mucus in throat cause wheezing - ventolin hfa inhaler for cough

 177. Pingback: Do people with asthma have normal oxygen levels ventolin inhaler instructions

 178. Pingback: Why can't asthmatics take ibuprofen albuterol (ventolin hfa)

 179. Pingback: What are 3 triggers for asthma levalbuterol vs albuterol

 180. Pingback: Is congestive heart failure terminal azilsartan medoxomil 40 mg+chlorthalidone 12.5 mg espaГ±ol

 181. Pingback: madridbet

 182. Pingback: madridbet

 183. Pingback: برنامج إدارة الأعمال في مصر

 184. Pingback: fue

 185. Pingback: Medical Campaigns for pharmacy students at future university

 186. Pingback: learning methods in pharmacy

 187. Pingback: fue contact

 188. Pingback: Dental Implants

 189. Pingback: failure and re-registration in courses

 190. Pingback: meritking

 191. Pingback: admission requirements for the College of Engineering

 192. Pingback: Network Administrator

 193. Pingback: department of Digital Media Technology

 194. Pingback: قسم علوم الحاسب

 195. Pingback: Alumni network

 196. Pingback: organizing medical convoys

 197. Pingback: Executive MBA program in Cairo

 198. Pingback: Pharmacy's PHD

 199. Pingback: برنامج إدارة الأعمال في مصر

 200. Pingback: grandpashabet

 201. Pingback: قبول الطلاب الدوليين في جامعة المستقبل

 202. Pingback: Quel surnom donne a son amant ordonnance viagra

 203. Pingback: meritking

 204. Pingback: cialis 10mg prix en pharmacie | Comment avoir une famille saine

 205. Pingback: Increased susceptibility to allergies or heightened allergic reactions may be associated with thyroid deficiency - synthroid prices list

 206. Pingback: meritking

 207. Pingback: cheapest generic lipitor | Can regular cholesterol screenings help prevent heart disease

 208. Pingback: What is the sweetest way to talk to a girl?

 209. Pingback: What is the sweetest way to talk to a girl?

 210. Pingback: madridbet

 211. Pingback: Pourquoi une personne est infidele levitra generique sites surs

 212. Pingback: Est-il possible d'accoucher a 10 mois: viagra en ligne

 213. Pingback: Quel plante pour bander dur | tadalafil 20mg lilly

 214. Pingback: How often do guys get hard a day

 215. Pingback: Can an egg grow without sperm

 216. Pingback: How do you know if a girl is playing hard to get: vidalista

 217. Pingback: Hair loss that worsens with stress or hormonal fluctuations in individuals with an underactive thyroid?

 218. Pingback: Difficulty in losing weight despite proper diet and exercise can indicate an underactive thyroid?

 219. Pingback: What is the role of laparoscopic ovarian drilling in treating female infertility associated with polycystic ovary syndrome (PCOS)?

 220. Pingback: Can incorporating more plant sterols and stanols into the diet help lower cholesterol levels and reduce the risk of heart disease

 221. Pingback: Can stress management techniques lower the risk of heart disease

 222. Pingback: Is watery sperm healthy - Priligy in the united states

 223. Pingback: Is impotency genetic - best price viagra canada

 224. Pingback: What is normal blood pressure for a 70 year old?

 225. Pingback: What happens if you take antibiotics without infection?

 226. Pingback: Comment un homme embrasse quand il est amoureux - sildenafil 100 mg

 227. Pingback: Can inhalers be used to treat pneumonia? - gsk coupons for ventolin

 228. Pingback: Prehabilitation programs optimize patients' physical and mental health before breast cancer treatment | can you Buy Tamoxifen in walgreens

 229. Pingback: How do you kiss your girlfriend romantically | buy levitra at walmart

 230. Pingback: What does a stroke feel like in your head | amoxil syrup

 231. Pingback: Do over the counter medications have any potential side effects on the liver - 5 mg cialis over the counter at walmart

 232. Pingback: fildena in india - What makes a man love a woman

 233. Pingback: How do you keep your private parts fresh. plaquenil cost cvs

 234. Pingback: Can you tell if you have a parasite from a blood test Stromectol for scabies

 235. Pingback: How long does it take for Ventolin to start working albuterol inhaler over the counter

 236. Pingback: Medications and Oral Health: Protecting Teeth and Gums over the counter asthma medication

 237. Pingback: What clean the liver naturally - hydroxychloroquine 200 mg for covid

 238. Pingback: How do you know if he wants to marry you what is levitra

 239. Pingback: Can antibiotics be used for gastrointestinal infections - hydroxychloroquine sulfate 200 mg generic

 240. Pingback: Why do Americans pay more for prescriptions

 241. Pingback: What foods to avoid after taking antibiotics?

 242. Pingback: Which organ is affected first in sepsis ivermectin cattle?

 243. Pingback: Why you should avoid taking antibiotics order stromectol over the counter?

 244. Pingback: Can antibiotics be used for meningitis in infants?

 245. Pingback: Can antibiotics be used for migraines ivermectin 12mg?

 246. Pingback: Can I sleep after taking antibiotics stromectol cheap?

 247. Pingback: Should I take probiotics every day with antibiotic ivermectin 12mg?

 248. Pingback: How long do girls expect a guy to last stromectol 6mg pills?

 249. Pingback: What doctor do you go to for a parasite stromectol?

 250. Pingback: Which alcohol is least harmful to your liver stromectol 3mg tablets for head lice?

 251. Pingback: Is 7 days of antibiotics enough ivermectin 12mg?

 252. Pingback: When should I worry about my liver stroР’В­mecР’В­tol for head lice?

 253. Pingback: Is it bad to take 4 puffs of albuterol symbicort dosing?

 254. Pingback: meritking

 255. Pingback: How do you get tested for parasites??

 256. Pingback: child porn

 257. Pingback: How do u fix a broken relationship Cenforce 100mg??

 258. Pingback: Medications and Blood Clot Prevention: Safeguarding Circulatory Health fildena super active 100.

 259. Pingback: Overcoming Health Challenges - Medication as a Key Solution ivermectin for humans for sale

 260. Pingback: How many times a man falls in love cost Cenforce 50mg?

 261. Pingback: Can antibiotics be used to treat plague ivermectin oral?

 262. Pingback: What breaks a relationship easily levitra tablets?

 263. Pingback: What reduces inflammation the fastest stromectol dosage?

 264. Pingback: Why are gyms so hard to cancel cost of levitra?

 265. Pingback: Why do men need to be strong generic levitra from india?

 266. Pingback: How often should you walk after sitting levitra no prescription?

 267. Pingback: What efforts are being made to eliminate hepatitis C as a public health goal 100 mg levitra?

 268. Pingback: Medications and Mental Health Education - Breaking Stigma, Empowering Communities Azithromycin 250 mg treatment z-pack?

 269. Pingback: porn

 270. Pingback: Innovations in Wound Healing and Tissue Regeneration can you buy priligy in usa?

 271. Pingback: Exploring Alternative Medicine - Beyond Western Practices priligy pills?

 272. Pingback: The Art of Medication Management for Enhanced Health Outcomes albuterol sulfate?

 273. Pingback: What is regenerative medicine, and how is it used to rebuild tissues and organs Cenforce 200 amazon?

 274. Pingback: Advances in Minimally Invasive Surgery Techniques priligy 60 mg?

 275. Pingback: Medications and Eye Disorders - Protecting Vision buy dapoxetine tablets?

 276. Pingback: What is the connection between oral health and overall well-being, and how can it be maintained stromectol lice?

 277. Pingback: Medications and Mental Health in Children - Promoting Emotional Well-being ivermectin?

 278. Pingback: How no contact affects your ex Cenforce 100mg?

 279. Pingback: Who fathered the most children Cenforce over the counter products?

 280. Pingback: How can you tell if a man cheating Cenforce 200 for sale?

 281. Pingback: What is a low value woman Cenforce 50mg over the counter?

 282. Pingback: How do you know a man loves you more than you do Cenforce 100mg usa?

 283. Pingback: How do u know if your sperm count is low Cenforce 200?

 284. Pingback: Does the dollar store sell magazines Cenforce 50?

 285. Pingback: Is paying for the gym worth it order Cenforce pills?

 286. Pingback: Medications and Exercise Performance - Unlocking Athletic Potential vidalista?

 287. Pingback: Nanomedicine - Tiny Particles with Huge Potential fildena 150 mg?

 288. Pingback: purchase Cenforce pill?

 289. Pingback: sildenafil 100mg generic?

 290. Pingback: Innovative Medications Transforming the Field of Oncology cvs cost of plaquenil without insurance?

 291. Pingback: where to buy hydroxychloroquine near me??

 292. Pingback: Medications and Fitness Optimization - Powering Workouts, Maximizing Results vidalista 60 usa?

 293. Pingback: The Global Fight Against Antibiotic Resistance lasix 40mg price?

 294. Pingback: Transgender Health Care - Breaking Down Barriers ventolin hfa?

 295. Pingback: Medications and Healthy Aging - Paving the Way for a Fulfilling Life vardenafil 20?

 296. Pingback: Health Disparities - Bridging the Gap in Access buy Cenforce 100mg online?

 297. Pingback: Raising Healthy Children - Early Intervention and Prevention oral medication for scabies?

 298. Pingback: What is the potential of stem cell therapy in medical treatments furosemide price?

 299. Pingback: Sepsis - A Silent Killer in Healthcare kamagra kaufen?

 300. Pingback: Inflammatory Bowel Disease - Living with IBD Zithromax generic?

 301. Pingback: Medications and Hair Care - Nurturing Strong and Lustrous Tresses priligy generic?

 302. Pingback: How do doctors check if you have a parasite Zithromax otc usa?

 303. Pingback: Can you drink alcohol while taking albuterol sulfate ventolin inhaler coupons?

 304. Pingback: Comment avoir une vie de famille sereine generique du viagra?

 305. Pingback: Quand la famille est toxique cialis prix?

 306. Pingback: Do bananas have zinc vidalista 60 reviews?

 307. Pingback: What should I drink before bed stromectol 12mg online?

 308. Pingback: What kind of doctor do you see for a cough albuterol 90 mcg?

 309. Pingback: Is it possible to overdose on albuterol ventolin hfa?

 310. Pingback: How long can a 70 year old live with COPD how can i get ventolin now?

 311. Pingback: Can antibiotics be used to treat listeria infections z-pack antics

 312. Pingback: Can walking slim your legs kamagra 100mg generic viagra for sale

 313. Pingback: How was the first child born buy viagra online

 314. Pingback: What is the first stage of congestive heart failure furosemide pills

 315. Pingback: What is a low value woman walmart viagra price

 316. Pingback: Can erectile dysfunction be a result of Peyronie's disease surgery vidalista 20mg online

 317. Pingback: generic levitra cheap

 318. Pingback: Cenforce 200 amazon

 319. Pingback: stromectol dosage 3 mg

 320. Pingback: vidalista

 321. Pingback: furosemide 10 mg tablet

 322. Pingback: How do you know she's a player??

 323. Pingback: How can I make my wife happy at night??

 324. Pingback: Can erectile dysfunction be a symptom of Klinefelter syndrome in males??

 325. Pingback: How do I know the relationship is over??

 326. Pingback: dapoxetine 60 mg + sildenafil 100mg - How do you get a girl to notice you at work?

 327. Pingback: dapoxetine - How many times must a man erect in a day?

 328. Pingback: fildena oral

 329. Pingback: hydroxychloroquine sulphate over the counter

 330. Pingback: furosemide 40mg cost

 331. Pingback: kamagra oral jelly 100mg

 332. Pingback: flagyl 250 mg

 333. Pingback: ventolin versus foster

 334. Pingback: clomid side effects

 335. Pingback: buy cheap dapoxetine online

 336. Pingback: can i get viagra over the counter

 337. Pingback: how do viagra pills look

 338. Pingback: furosemide 40 mg picture

 339. Pingback: FiverrEarn.Com

 340. Pingback: lipitor vs crestor

 341. Pingback: Nolvadex for pct dosage

 342. Pingback: how to get clomid

 343. Pingback: trt gel

 344. Pingback: cenforce 200 india

 345. Pingback: fildena super active kaufen

 346. Pingback: flagyl antibiotic over the counter

 347. Pingback: get amoxicillin for tooth infection online

 348. Pingback: androgel 1.0

 349. Pingback: androgel generic

 350. Pingback: vidalista 40

 351. Pingback: cheap levitra online

 352. Pingback: vilitra vardenafil tablets 20 mg 1.2

 353. Pingback: levitra discount coupons

 354. Pingback: vidalista pro

 355. Pingback: how to take z pack 500 mg

 356. Pingback: proair hfa generic

 357. Pingback: testosterone gel for women

 358. Pingback: vilitra 10

 359. Pingback: fildena 150mg extra power

 360. Pingback: tadalista 20 mg

 361. Pingback: vardenafil uses

 362. Pingback: tadalista 40mg

 363. Pingback: Can antibiotics make you shaky and weak hydroxyquine?

 364. Pingback: Can antibiotics be used during pregnancy hydroxychloroquine sulfate 200 mg tablet?

 365. Pingback: buy vidalista 60

 366. Pingback: order generic fildena

 367. Pingback: Khách

 368. Pingback: dapoxetine hydrochloride buy

 369. Pingback: fildena 100 purple for sale

 370. Pingback: vidalista tadalafil 40mg

 371. Pingback: buy dapoxetine

 372. Pingback: buy fildena india

 373. Pingback: poxet

 374. Pingback: clomid for sale

 375. Pingback: what does levitra do

 376. Pingback: furosemide 40 mg

 377. Pingback: Can i Buy clomid

 378. Pingback: is gabapentin a controlled substance

 379. Pingback: use levitra

 380. Pingback: vidalista 40

 381. Pingback: vidalista 40 dziaЕ‚anie

 382. Pingback: buy Cenforce generic

 383. Pingback: Cenforce d reviews

 384. Pingback: Cenforce 50mg ca

 385. Pingback: vidalista 20 mg erfahrung

 386. Pingback: vidalista online

 387. Pingback: vidalista

 388. Pingback: vidalista pills

 389. Pingback: vidalista 40

 390. Pingback: clomid price

 391. Pingback: clomid 50mg price

 392. Pingback: clomiphene for men

 393. Pingback: Can i get Cheap clomid

 394. Pingback: cenforce 50 efectos secundarios

 395. Pingback: Can i order Generic clomid price

 396. Pingback: clomid for men

 397. Pingback: clomid 50

 398. Pingback: clomid tablet

 399. Pingback: clomid rx

 400. Pingback: dapoxetine usa

 401. Pingback: buy cialis with dapoxetine online

 402. Pingback: buy genuine priligy online

 403. Pingback: poxet 90 mg dapoxetine

 404. Pingback: poxet 90 mg

 405. Pingback: viagra or kamagra or cialis

 406. Pingback: ajanta kamagra

 407. Pingback: vidalista black 80 reddit

 408. Pingback: vidalista 20

 409. Pingback: vidalista 20 centurion laboratories

 410. Pingback: vidalista vs kamagra

 411. Pingback: vidalista

 412. Pingback: advair diskus price

 413. Pingback: buy kamagra 100 mg online

 414. Pingback: how to buy priligy

 415. Pingback: buy advair diskus

 416. Pingback: Cenforce 100mg cost

 417. Pingback: cenforce

 418. Pingback: cenforce d uk

 419. Pingback: casino porna

 420. Pingback: Sildenafil 100mg Price

 421. Pingback: kamagra sildenafil

 422. Pingback: buy stromectol 12mg online

Comments are closed.