Tin Nhận Chúa

Tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng để nhận được sự tha thứ tội lỗi và được nối lại mối tương giao với Cha Thiên Thượng là một quyết định quan trọng nhất trong đời. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự chết trên cây thập tự của Chúa Giê-xu chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống vĩnh hằng và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thánh Kinh chép: “Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thượng Đế thì không có sự sống.” (I Giăng 5:11-12).

Muốn tiếp nhận Chúa chúng ta cần làm những điều quan trọng sau đây:

Điều Thứ Nhất: Chấp nhận mình là người có tội chưa có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế. Thánh Kinh chép: “Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế.” (Thơ La mã 3:23)

Điều Thứ Hai: Sẵn sàng ăn năn, hối cải và quay ngược lại con đường tội lỗi. Thánh Kinh chép: “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.” (Công vụ các sứ đồ 3:19)

Điều Thứ Ba: Tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng vô tội đã chết vì tội lỗi mình và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Thánh Kinh chép: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài là giá chuộc mọi người.” (I Ti-mô-thê 2:5-6)

Điều Thứ Tư: Tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và làm Chủ đời sống mình qua lời cầu nguyện trực tiếp với Ngài. Thánh Kinh chép: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu.” (Phúc Âm Giăng 3:16)

Chúng tôi xin đề nghị quí vị thưa với Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành sau đây như một lời trò chuyện của chính mình cùng Cha thiên thượng:

“Lạy Cha Nhân Từ, con nhận biết con là người có tội cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con, Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để hướng dẫn con trên bước đường theo Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.”

Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin.

Thánh kinh chép: “Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Thơ La-mã 10:13) và “Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thựơng Đế.” (Phúc Âm Giăng 1:12). Nếu quí vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự Cứu Chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quí vị đã được tha, quí vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quí vị và cầu Chúa hướng dẫn quí vị trong cuộc sống mới.

Sau khi đã thực hiện các bước trên, bạn đã chính thức trở thành một người anh em trong đại gia đình Chúa cứu thế.

Xin vui lòng để lại thông tin chi tiết về tên tuổi địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện hướng dẫn và  chăm sóc hoặc gởi về theo mẫu điền dưới đây:

243 thoughts on “Tin Nhận Chúa”

 1. Pingback: 1personification

 2. Pingback: Reba Fleurantin

 3. Pingback: Lincoln Georgis

 4. Pingback: Cory Chase

 5. Pingback: domain-broker

 6. Pingback: Assignment Assistance

 7. Pingback: Make My Assignment

 8. Pingback: valentine gift

 9. Pingback: sleep better

 10. Pingback: valentine gift for her

 11. Pingback: personalized pillow cover

 12. Pingback: Click Here

 13. Pingback: Click Here

 14. Pingback: Click Here

 15. Pingback: Click Here

 16. Pingback: Click Here

 17. Pingback: Click Here

 18. Pingback: Click Here

 19. Pingback: Click Here

 20. Pingback: Click Here

 21. Pingback: Click Here

 22. Pingback: Click Here

 23. Pingback: Click Here

 24. Pingback: Click Here

 25. Pingback: Click Here

 26. Pingback: Click Here

 27. Pingback: Click Here

 28. Pingback: Click Here

 29. Pingback: Click Here

 30. Pingback: Click Here

 31. Pingback: Click Here

 32. Pingback: Click Here

 33. Pingback: robots remote control

 34. Pingback: remote control robotics

 35. Pingback: Click Here

 36. Pingback: Reputation Defenders

 37. Pingback: Reputation Defenders

 38. Pingback: Reputation Defenders

 39. Pingback: Reputation Defenders

 40. Pingback: Click Here

 41. Pingback: Click Here

 42. Pingback: Reputation Defenders

 43. Pingback: Reputation Defenders

 44. Pingback: Click Here

 45. Pingback: Click Here

 46. Pingback: Click Here

 47. Pingback: Click Here

 48. Pingback: Click Here

 49. Pingback: Click Here

 50. Pingback: Click Here

 51. Pingback: Click Here

 52. Pingback: Click Here

 53. Pingback: Click Here

 54. Pingback: Click Here

 55. Pingback: Click Here

 56. Pingback: Click Here

 57. Pingback: Click Here

 58. Pingback: grand rapids same day crowns

 59. Pingback: grand rapids dentist

 60. Pingback: grand rapids teeth whitening

 61. Pingback: Click Here

 62. Pingback: https://gquery.org/

 63. Pingback: Click Here

 64. Pingback: Click Here

 65. Pingback: Click Here

 66. Pingback: Click Here

 67. Pingback: Click Here

 68. Pingback: Click Here

 69. Pingback: Click Here

 70. Pingback: Click Here

 71. Pingback: Click Here

 72. Pingback: Click Here

 73. Pingback: Click Here

 74. Pingback: Click Here

 75. Pingback: Click Here

 76. Pingback: Click Here

 77. Pingback: Click Here

 78. Pingback: Click Here

 79. Pingback: Click Here

 80. Pingback: Click Here

 81. Pingback: Click Here

 82. Pingback: Click Here

 83. Pingback: Click Here

 84. Pingback: Click Here

 85. Pingback: Click Here

 86. Pingback: How do you know if you have a parasite infection plaquenil medication

 87. Pingback: 하이 롤러 카지노

 88. Pingback: 최고 등급 카지노 사이트

 89. Pingback: premium-domains-for-sale

 90. Pingback: best-domain-broker

 91. Pingback: Can I get pregnant without ejaculating inside

 92. Pingback: How many hours will antibiotic take effect

 93. Pingback: How often should you take Advil

 94. Pingback: What is a natural anti antidepressant

 95. Pingback: how to choose a cardano stake pool

 96. Pingback: Is my heart OK if EKG is normal Lisinopril

 97. Pingback: top startup books

 98. Pingback: How long does it take for antibiotics to fully kick in Stromectol cost

 99. Pingback: website for small business

 100. Pingback: Buy Online | How quickly do men fall in love 5mg Cialis review

 101. Pingback: vidalista 20 nebenwirkungen buy fildena 100mg pill

 102. Pingback: Zithromax z pak online: Do antibiotics weaken your immune system

 103. Pingback: Kann man jeden Tag Sildenafil nehmen - kamagra original to

 104. Pingback: Google reviews

 105. Pingback: generic levitra

 106. Pingback: Quel est le role social de la famille quelle pharmacie

 107. Pingback: Quelles sont les 5 grandes familles meilleure parapharmacie en ligne

 108. Pingback: Start OnlyFans Australia

 109. Pingback: mirapex er 1.5 mg

 110. Pingback: femara price

 111. Pingback: How do you make him value and respect you?

 112. Pingback: How do I make him kiss better?

 113. Pingback: veterinary ivermectin What triggers parasitic infection?

 114. Pingback: reputation defenders

 115. Pingback: Does pineapple work as Viagra?

 116. Pingback: Who's responsible for quality?

 117. Pingback: What keeps a man in a relationship?

 118. Pingback: What is a 3 person relationship called?

 119. Pingback: What is the safest blood pressure prescription buy stromectol

 120. Pingback: What helps clear lungs with COPD cheap albuterol 4mg

 121. Pingback: Qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter dans un couple viagra generique sans ordonnance en ligne

 122. Pingback: What is cinnamon good for ivermectin for scabies

 123. Pingback: How can I boost my man in bed Cialis without a prescription

 124. Pingback: How do you detox from antibiotics

 125. Pingback: 2023 Books

 126. Pingback: How many antibiotics until I feel better

 127. Pingback: Is 5 days antibiotics better than 10 days

 128. Pingback: Can we drink water after antibiotics

 129. Pingback: What is the safest antibiotic

 130. Pingback: marriage records

 131. Pingback: funeral directory

 132. Pingback: Do antibiotics weaken your immune system

 133. Pingback: What are symptoms of too much antibiotics

 134. Pingback: Is 5 days of antibiotics enough

 135. Pingback: Do antibiotics make you tired and weak Buy Stromectol over the counter

 136. Pingback: levitra precio

 137. Pingback: How do you know if you need antibiotics

 138. Pingback: levitra 20 mg cost

 139. Pingback: viagra low cost

 140. Pingback: How many days is a full round of antibiotics

 141. Pingback: What's the strongest natural antibiotic

 142. Pingback: Why antibiotics should be avoided

 143. Pingback: Is banana A antibiotic

 144. Pingback: What antibiotics cause anxiety

 145. Pingback: Do antibiotics make viruses stronger

 146. Pingback: ion bluetooth speaker | Treblab

 147. Pingback: Why do I feel better on antibiotics

 148. Pingback: best site for football betting

 149. Pingback: What are the 3 most common parasites buy stromectol 3mg online?

 150. Pingback: sony bluetooth headphones

 151. Pingback: Comment se faire prendre par un chien equivalent cialis sans ordonnance

 152. Pingback: Can I drink 2 days after antibiotics ivermectin injectable

 153. Pingback: Chirurgiens esthétique Tunisie

 154. Pingback: Chirurgie Tunisie

 155. Pingback: Chirurgiens esthétique Tunisie

 156. Pingback: bose bluetooth speaker

 157. Pingback: National Chi Nan University

 158. Pingback: Which inhaler is best for shortness of breath albuterol sulfate nebulizer

 159. Pingback: Can my lungs become dependent on albuterol albuterol inhaler dosage

 160. Pingback: Can you think after your heart stops furosemide hypercalcemia

 161. Pingback: What to do when inhaler isn t helping albuterol inhaler coupons?

 162. Pingback: What are 5 treatments for asthma how many days should a ventolin inhaler last

 163. Pingback: What drugs should be avoided in asthma printable ventolin hfa coupon

 164. Pingback: Is there a better inhaler than Symbicort ventolin inhaler

 165. Pingback: How many puffs of albuterol inhaler is safe ventolin hfa recall

 166. Pingback: What are the signs of last days of life chlorthalidone 12.5 mg tablets, in usa

 167. Pingback: madridbet

 168. Pingback: madridbet

 169. Pingback: افضل ورش عمل فى مصر

 170. Pingback: Top Universities in egypt

 171. Pingback: Future University in Egypt

 172. Pingback: fue

 173. Pingback: GPA Calculation

 174. Pingback: برنامج الموارد البشرية

 175. Pingback: MIS research

 176. Pingback: Sustainable development in Marketing

 177. Pingback: Marketing and sales courses in Cairo

 178. Pingback: درجات البكالوريوس في المحاسبة

 179. Pingback: Professional accounting education

 180. Pingback: fue

 181. Pingback: fue

 182. Pingback: مجلة المستقبل للعلوم الاجتماعية

 183. Pingback: الحياة والتدريب من أجل التنمية

 184. Pingback: fue

 185. Pingback: Department of Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy

 186. Pingback: كلية الصيدلة

 187. Pingback: مستشفي الاسنان التخصصي

 188. Pingback: Orthodontics master's program

 189. Pingback: Faculty Regulations

 190. Pingback: طب الاسنان المعاصر

 191. Pingback: registration procedures

 192. Pingback: Mechanical Engineering

 193. Pingback: Contact Information Faculty of Engineering and tecnology

 194. Pingback: التخصصات الهندسية

 195. Pingback: meritking

 196. Pingback: FCIT Undergraduate Programs

 197. Pingback: albuterol sulfate side effects - Sustainable Inhalers: What You Need to Know

 198. Pingback: computer science department

 199. Pingback: online learning computer science

 200. Pingback: كلية الحاسبات والمعلومات

 201. Pingback: IT Management

 202. Pingback: future unversity in egypt news

 203. Pingback: faculty of engineering and technology

 204. Pingback: postgraduate studies

 205. Pingback: regional centers for software

 206. Pingback: Deputy Chairman of the Board of Trustees

 207. Pingback: الكيمياء الحيوية

 208. Pingback: MBA in Future university in egypt

 209. Pingback: Dental Implant Courses

 210. Pingback: Microbiology and Immunology

 211. Pingback: grandpashabet

 212. Pingback: Apply now to future university in egypt

 213. Pingback: رسوم التقديم لجامعة المستقبل

 214. Pingback: استمارة طلب التقديم بجامعة المستقبل

 215. Pingback: future University application form

 216. Pingback: Quelle est la fleur de la famille viagra pour homme

 217. Pingback: meritking

 218. Pingback: Quel est l'instrument le plus aigu tadalafil generique en pharmacie

 219. Pingback: meritking

 220. Pingback: Hair loss that worsens with stress or hormonal fluctuations in individuals with an underactive thyroid - synthroid 088 mg

 221. Pingback: lipitor price singapore | What impact does excessive intake of trans fats and hydrogenated oils have on heart disease risk

 222. Pingback: How do I detox my liver and kidneys naturally?

 223. Pingback: What happens if you take turmeric everyday?

 224. Pingback: madridbet

 225. Pingback: What antibiotics should diabetics avoid?

 226. Pingback: What's the best vitamin for gut health?

 227. Pingback: C'est quoi la vie en famille | generique du viagra

 228. Pingback: Comment reconnaitre un menteur en amour - generique cialis

 229. Pingback: Comment Appelle-t-on un homme qui veut toujours faire l'amour - pilule viagra

 230. Pingback: What drink produces more sperm | vidalista

 231. Pingback: What do men want in a woman | vidalista 60 mg tablets

 232. Pingback: Are there any assistive technologies or devices that can assist individuals with slow speech?

 233. Pingback: Can a woman with a history of fallopian tube reimplantation still ovulate regularly?

 234. Pingback: Are there any specific dietary recommendations to support ovulation and optimize fertility in women with irregular menstrual cycles?

 235. Pingback: What is the impact of excessive exposure to plasticizers or BPA on ovulation?

 236. Pingback: Does cholesterol impact the body's DNA replication and repair

 237. Pingback: Can regular consumption of turmeric or curcumin supplements help reduce the risk of heart disease

 238. Pingback: What happens if twins have a baby together - viagra price without insurance

 239. Pingback: Does playing hard for guys work - Dapoxetine half life

 240. Pingback: Course Load

 241. Pingback: Social Activities for pharmacy students at future university

 242. Pingback: What spice has lead in it?

 243. Pingback: Entrepreneurship and Innovation

Comments are closed.