Hãy cùng chúng tôi thờ phượng và lắng nghe tiếng Chúa.
Chủ đề: Kỳ Tận Thế – phần 2
Người giảng: Mục sư. Đinh Văn Tuyên

Chúa Nhật 26/04/2020

Hãy cùng chúng tôi thờ phượng và lắng nghe tiếng Chúa.Chủ đề: Kỳ Tận Thế – phần 2Người giảng: Mục sư. Đinh Văn Tuyên

Người đăng: Hội thánh Tin Lành Galile vào Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020